Vroeger, toen Jim Carrey en kwantum fysica…

Vroeger, toen de aarde nog plat was, zowel de lucht als kwik nog schoon, de gulden van hout, water nog kon polymeriseren, alchemie nog in m’n vakkenpakket zat, flogiston me niet koud liet en Jim Carrey zich met kwantum fysica bezig hield…

Jim: “I was just reading this increadible paper (…)”

Dihydrogeen monoxide (DHMO)

Eerlijk als we zijn, zouden we iedereen graag willen waarschuwen voor het volgende. In 1990 al is er opgeroepen tot een verbod op dihydrogeenmonoxide (DHMO) door Eric Lechner, Lars Norpchen and Matthew Kaufman en sindsdien is er maar weinig gebeurd. De Scheikundejongens vinden dat er na al die jaren meer ondernomen had moeten worden en beginnen de strijd opnieuw. Hier de Nederlandse vertaling van het eerste officiele waarschuwingsbericht.

Dihydrogeen monoxide (DHMO) is een van de gevaarlijkste industriële chemicaliën en oplosmiddelen. Elk jaar worden miljoenen tonnen van deze gepolariseerde chemicaliën in de atmosfeer geloosd door industrie, auto’s en raket uitlaten. Een artikel over het onderwerp schrijft (vertaalt):

“Dihydrogen monoxide is kleurloos, geurloos, smaakloos en dood duizenden mensen elk jaar weer. De meeste van deze doden zijn te wijten aan inhalatie per ongeluk van DHMO, maar de gevaren van dihidrogen monoxide eindigen hier niet. Langdurige blootstelling aan zijn vaste vorm heeft ernstige weefsel beschadigingen tot gevolg. Symptomen van het binnenkrijgen van DHMO kunnen o.a. overmatig zweten en urineren zijn en mogelijk ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en overgeven.”

Het artikel gaat verder door om ook gevaarlijke verhogingen in bloed plasma niveaus en zelfs de dood als symptomen op te geven. Er zijn echter nog veel meer gevaren aan DHMO:

 • Vaak gevormd in industriële processen waar wordt gewerkt meest gevaarlijke zuren en de meeste corrosieve basen die er bestaan, vormt DHMO, ook bekend als Hydroxyl Zuur, een hoofdbestanddeel van zure regen. Zure regen tast bomen, gebouwen, en historische monumenten aan. Bovendien accelereert DHMO corrosie en roesten van vele metalen.
 • DHMO is een hoofdfactor in het zogenaamde ‘versterkte broeikas-effect’. Het is een sterk broeikasgas.
 • Zelfs met het gewone, onedele metaal natrium reageert DHMO agressief. Het veroorzaakt dat de combinatie, zelfs al op kamertemperatuur, spontaan en explosief ontvlamt.
 • Contact met gasvormige vormen van DHMO veroorzaakt ernstige brandwonden.
 • Kleurloos, geurloos en smaakloos maakt de damp van DHMO bijna ondetecteerbaar
 • In grote hoeveelheden kan het planten ervan weerhouden voedingsstoffen op te nemen en in grotere, doch nog steeds veel voorkomende, hoeveelheden loogt het actief voedingsstoffen uit de wortels van planten. In beide gevallen dood de chemicalië de plant.
 • Van weefsel monsters, welke waren geplaatst in DHMO, is bekend dat zij in veel gevallen spontaan barsten waardoor zij celfragmenten achterlieten die sterke overeenkomsten vertonen met kanker cellen en zelfvernietigende cellen. Onbalans in de niveaus van DHMO, waar er minder van aanwezig is dan het scenario waar cellen ontploffen, leid ertoe dat een weefsel monster zijn normale functie stopt, zelfs bij kleine hoeveelheden DHMO, en afsterft. Voedingsstoffen kunnen niet worden getransporteerd en vele celprocessen kunnen niet plaatsvinden, zelfs als de concentraties laag zijn.
 • De chemische eigenschappen van DHMO maken het een hoofdfactor in bodemerosie van ontboste gebieden.
 • DHMO is zo wijdverspreid in ons milieu dat het zelfs gevonden wordt in Arctisch en Antarctisch ijs.
 • Miljoenen tonnen van deze gevaarlijke industriële stof worden routinematig geloosd in onze oceanen en waterwegen door industrie, rioolwater zuiveringen, en storm overlopen. In feite zijn rioolwater zuiveringen zo ontworpen dat DHMO ongehinderd door alle filters kan lopen zonder eruit te worden gefilterd.
 • Honderden zwemmers, scheepsopvarenden, en vissers overlijden elke zomer als gevolg van blootstelling aan DHMO in het water. Er zijn bewijzen welke aantonen dat de consumptie van alcohol de risico’s van DHMO ernstig vergroot. Het primaire gevaar is de inhalatie van DHMO tijdens zwemmen.
 • Boten, weerstations, en zelfs enkele huizen zijn tegenwoordig uitgerust met apparatuur om DHMO concentraties in de atmosfeer te kunnen meten terwijl die stijgt en daalt over de periode van luttele uren. Als DHMO concentraties te hoog worden nemen veel zeilers actie door luiken te sluiten, zeilen te strijken, en binnenin de boot te blijven totdat het gevaar geweken is.
 • DHMO word gebruikt in de distributie en applicatie van pesticiden. Zelfs na herhaaldelijk uitspoelen en wassen van de oogst is deze nog steeds verontreinigd met DHMO.
 • Langdurige blootstelling aan DHMO’s vaste vorm kan ertoe leiden, dat weefsel dat door DHMO word beschadigd, moet worden geamputeerd.
 • De giftige stof wordt gebruikt in zowel nucleaire energieopwekkingcentrales en in vele gruwelijke dierproeven.
 • In verscheidene studies bevatte bijna elk monster van met kanker besmet weefsel alarmerend hoge concentraties DHMO.

Nog een citaat over het onderwerp:

“De Europese overheid heeft geweigerd om de productie, distributie en gebruik van deze schadelijke chemicalië uit te bannen vanwege haar: ‘belang voor economische gesteldheid van de Europese Unie.’ Sterker: de marine en verschillende andere Europese defensie organisaties voeren experimenten uit met DHMO en ontwerpen multi-miljoenen kostende apparaten om DHMO te kunnen controleren en gebruiken in oorlogssituaties.”

Stop de industrie van het vernietigen van het milieu door het vrijlaten van DiHydrogen MonOxide! Er zijn verscheidene organisaties op het internet te vinden waarbij je je kan aansluiten als je het ook oneens bent met wat er gebeurt rondom DHMO. Nu is je tijd om te helpen!

Coalition to Ban DHMO
211 Pearl St.
Santa Cruz CA, 95060

Meer (Engelse) informatie en reacties op dit onderwerp vind je op deze site. Het originele, officiële document vind je hier. Check ook het bericht van de ‘Ban DHMO’ website. Bovenstaande vertaling is gemaakt door Olaf Zalm. Tot slot nog een interview.