Het ranken van een wetenschapper

Al eerder heb ik verteld hoe wetenschap werkt: iemand verzint een experiment, voert dat uit en schrijft de resultaten op in een artikel. Het wordt gekeurd en gewogen, en als niet te licht bevonden bevonden wordt, wordt het artikel gepubliceerd in een tijdschrift. Dat artikel wordt door anderen gelezen en er wordt naar gerefereerd als het interessant is, zodat anderen de feiten kunnen controleren. Dit is de meest gangbare manier waarop kennis stroomt.

Nu is er zoiets als goeie en slechte wetenschap. De experimenten kunnen ongeschikt zijn om een hypothese te ontkrachten, resultaten kunnen onbruikbaar zijn of de conclusies die getrokken worden fout. Het is niet eenvoudig om slechte wetenschap van matige te onderscheiden; en matige van goede wetenschap.

Prof. Jorge E. Hirsch

Maar wanneer is iemand een goede wetenschapper? Ik vind dat als iemand, in z’n eentje, één enorme ontdekking in zijn leven doet (hèt geneesmiddel tegen het AIDS-virus), dat hij een fantastische wetenschapper is. Hij heeft de mensheid geholpen door zijn intelligentie te gebruiken om het leven van anderen te vergemakkelijken en hij was zo goed om zijn kennis te delen. Hij schreef een artikel over zijn onderzoek, publiceerde dat in een tijdschrift en andere wetenschappers verwijzen nog vaak naar zijn enige, doch fantastische werk.

Een tweede wetenschapper doet al decennia onderzoek naar het de verbetering van dataopslag. Hij werkt samen met veel andere onderzoekers en geleidelijk aan doen ze veel ontdekkingen. Elke ontdekking wordt netjes opgeschreven en gepubliceerd. Het onderzoeksgebied waar onze dataopslag-onderzoeker in werkt is eigenlijk maar klein: er werken niet veel mensen in dit gebied, laat staan dat er veel over geschreven wordt. Vorderingen zijn klein maar belangrijk.

Hoe goed zijn onze twee wetenschappers? De een heeft weinig (eenmaal) gepubliceerd, maar wordt veel geciteerd; de ander publiceert veel, maar wordt weinig geciteerd. Er zijn veel maten om wetenschappers mee te meten, maar productiviteit (het aantal publicaties van een wetenschapper) en impact (aantal citaties naar die wetenschapper) worden tegenwoordig het belangrijkst gevonden. Hoe goed hij is als docent, hoe netjes hij is in een lab of hoe goed hij om kan gaan met andere wetenschappers wordt buiten beschouwing gelaten.

De Amerikaanse wetenschapper Jorge E. Hirsch bedacht in 2005 een index om wetenschappers te ranken. Hij is wat ingewikkeld, dus houd je vast:

Een wetenschapper heeft een index als h van zijn/haar Na artikelen ten minste h maal geciteerd worden, en de andere (Nah) artikelen minder dan h maal geciteerd worden.

In andere woorden, een wetenschapper met een Hirsch index van h, heeft blijkbaar h artikelen gepubliceerd die ten minste h keer zijn geciteerd. Hij kan dus best meer dan h artikelen gepubliceerd hebben, maar die zijn niet vaak genoeg geciteerd om mee te tellen.

Onze dataopslag-wetenschapper heeft een aantal keer gepubliceerd. Toen hij nog jong en onbezonnen was, heeft hij aan drie artikelen meegewerkt: de eerste is éénmaal geciteerd, de tweede twee keer en de derde vijf keer. Hij had toen een Hirsch index van twee. Tegenwoordig heeft hij een lange lijst met publicaties op zijn naam en een respectabele Hirsch index van dertig. Onze AIDS-wetenschapper heeft maar eenmaal gepubliceerd en dus een Hirsch index van één.

De moraal is duidelijk. Er is een duidelijke manier om wetenschappers te ranken. Je ziet ook direct waar dat fout gaat. Er zijn ook uitbreidingen op de manier van Jorge Hirsch, maar ook hele andere methodes. Allemaal rammelen ze een beetje en allemaal vergeten ze belangrijke zaken. Maar goed, getallen aan fenomenen plakken is altijd lastig en je kan er altijd over discussiëren. Wetenschap.

Verbeter de wereld met je profielwerkstuk

Ben je een scholier en heb je altijd al eens de wereld willen verbeteren? Dat kan, dankzij de Stichting Imagine Life Sciences. Zij verbinden onderzoek, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking en ze organiseren elk jaar een scholierenwedstrijd. Wetenschappers komen met ideeën voor projectvoorstellen (met een bijbehorend ontwikkelingsland) en scholieren werken die uit in hun profielwerkstuk. Het beste voorstel wordt uiteindelijk door Imagine uitgevoerd in het betreffende land. Zo verbeteren ze niet alleen de wereld, maar brengen ze ook scholieren in aanraking met de levenswetenschappen.

De scholierenwedstrijd van dit jaar is op 5 oktober van start gegaan. Er zijn vijf onderwerpen in de Life Sciences gekozen die door scholieren in hun profielwerkstuk worden uitgewerkt. De onderwerpen van dit jaar zijn als volgt:

  • De biozak: een bioreactor waarin organische (afval)stromen worden omgezet in biogas;
  • Bio-noodwoningen: noodwoningen die in rampgebieden kunnen worden gemaakt van natuurlijke en herbruikbare materialen;
  • Afvalwaterbehandeling in goudmijnen Ghana: zoeken naar methoden om met lokale biologische materialen/planten de vervuiling van de goudmijnen (o.a. arsenicum, koper en cyanide) tegen te gaan;
  • Een waterkiosk als bedrijfje: met keramische filters water zuiveren en dit verkopen in lokale kiosken;
  • Drainagesysteem met een hoger rendement: in de landbouw gaat veel water verloren door het niet effectief irrigeren van landbouwgrond; betere drainage systemen kunnen helpen bij dit probleem.

Uiteindelijk selecteert een jury de beste voorstellen. De winnende scholieren zullen dan hun resultaten publiceren op een wetenschappelijk congres. Voorbeelden van winnende projecten zijn het maken van biodiesel met algen in Mozambique en het ontwerpen van biogasreactoren voor de energievoorziening van een school in Tanzania. Bekijk ook eens de onderwerpen en filmpjes van afgelopen jaar.

Wij vinden dit een erg mooi initiatief en zijn erg benieuwd naar de resultaten.