De papa van Copernicium

Nikolaus_KopernikusRecentelijk schreven we al dat element 112 eindelijk officieel was erkend door de IUPAC, en dat als naam copernicium was voorgesteld, ter ere van Nicolaus Copernicus. De voorgestelde afkorting was “Cp”, maar daarover was men het niet geheel eens: Cp wordt in de organische chemie veel gebruikt voor cyclopentadienyl groepen (C5H5) en dat zou misschien verwarring geven, al valt daarover te twisten gezien het aantal geproduceerde atomen copernicium op één hand te tellen is. Een ander punt van kritiek is dat “Cp” ooit was voorgesteld als afkorting van element 71, destijds casseiopeium genoemd. Tegenwoordig staat element 71 echter bekend als lutetium, kortweg “Lu”. De UIPAC heeft echter als regel dat ooit voorgestelde namen, niet voor andere elementen mogen worden gebruikt, dus er komt een nieuwe afkorting voor copernicium: Cn.

Maar dat terzijde, er is namelijk nóg belangrijker nieuws te melden. Het bestaan van element 114 is namelijk bevestigd. Aangezien dit element (nog) niet erkend is door de IUPAC, heeft het nog de weinig spannende, systematische naam ununquadium en “Uuq” als afkorting. Maar, omdat element 114 via alfa-verval (uitzending van een heliumkern) vervalt in copernicium, is hiermee wel de papa van copernicium gevonden!

Hoera voor Uub!

*nieuwsflits*

Afgelopen woensdag 10 juni is er officieel door het GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH in Darmstadt (Duitsland) het nieuwsbericht uitgegaan dat zij de ontdekkers zijn van het 112’ste  element van het periodiek systeem der elementen zijn. 21 Onderzoekers uit Duitsland, Finland, Rusland en Slowakije. Op 22 mei 2009 heeft de IUPAC de ontdekking van element 112 erkend in dit artikel.

Ununbium (Uub) is gesynthetiseerd door zink ionen (30 protonen in de kern) in een deeltjesversneller op lood (82 protonen) kernen af te schieten. De kernen fuseren (vandaar de naam ‘kernfusie’) en de 112 protonen in de nieuwe kern vormen een nieuw element.

Sinds 1981 heeft GSI deeltjesversneller zes nieuwe chemische elementen ontdekt, namelijk alle elementen van 107 tot 112. Element 107 heet Bohrium, element 108 Hassium, element 109 Meitnerium, element 110 Darmstadtium en element 111 is Roentgenium genoemd.

Markant detail is dat het 285Uub isotoop een halfwaardetijd heeft van 29 seconden (het duurt dus 29 s voordat de helft van alle atomen vervallen is), het 283Uub isotoop een halfwaardetijd van 3 s en de andere isotopen een aantal milliseconden. De fase is nog onbekend maar vermoed wordt dat in het geval van een gas de stof kleurloos zal zijn en in het geval van een vloeistof, zilver-wit of metallisch-grijs.

De Scheikundejongens feliciteren de ontdekkers van het 112de element van harte. Veel plezier ermee.

De officiele ontdekkers van het 112de element.
De officiele ontdekkers van het 112de element.